Ugrás a tartalomra

Magyarország Hivatalos DJI Drón Forgalmazója

Kosár
0 elem

Nyelv

2 év garancia DJI termékek esetében

27 November 2019 Adrienn Kerekes 0 hozzászólás

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az online vásárlás, rengeteg különböző kereskedőtől van lehetőségünk DJI termékeket beszerezni. A webshopok kavalkádjában ugyanakkor nagyon gyorsan elveszhet az ember, és még inkább zavar alakulhat ki a fejekben a különböző online boltok által feltűntetett garanciális idő témakörében. Ebben a cikkünkben ezt igyekszünk alaposabban körbejárni és kihangsúlyozni miért érdemesebb hivatalos forrásból DJI terméket vásárolni, mikor jár a 2 év garancia.

Első körben tisztáznunk kell a különbséget a szavatosság, a jótállás, és a garancia között.

Jótállás: Kötelező jótállást kell biztosítani sok tartós fogyasztási cikkre, ezeket a 151/2003 kormányrendelet nevesíti. Rengeteg termék tartozik ide, és általánosan érvényes az, hogy csak bruttó 10.000,- Ft vételár felett kötelező a jótállás, aminek tartama ezekben az esetekben 1 év.
Az 1 év jótállást tehát esetünkben a DJI, mint gyártó adja.

Szavatosság: Minden egyéb termékre, amelyek nem tartoznak a fenti körbe, a Polgári Törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak, és ezekben az esetekben már szavatosságról beszélünk, aminek időtartama 2 év, és értékhatárok nélkül vonatkoznak a termékekre.
A 2 év szavatosságot tehát a magyar jogszabályok teszik lehetővé.

Termékszavatosság: ezt az új rendelkezést a Polgári Törvénykönyv hozta be és ennek alapján a végfelhasználó közvetlenül a gyártóval szemben is érvényesítheti igényeit, és gyártónak minősül a forgalmazó és az importáló is. A hibát a végfelhasználó a forgalomba hozataltól számítva maximum 2 éven belül jelentheti be, a hiba orvoslására pedig vagy kijavítást, vagy – ha javításra nincs mód – kicserélést lehet alkalmazni. Fontos, hogy termékszavatosságról csak olyan hibáknál lehet beszélni, amelyeknél a hiba már a forgalomba hozatalkor megvolt (ezt nevezzük gyári hibának), és a végfelhasználónak kell bizonyítania, hogy a termék már hibás volt.

Szeretnénk tisztázni tehát egy nagy tévedést: a garancia fogalma jogilag nem létező fogalom.

(A témakörben bővebben, hivatalos forrásból az Innovációs és Technológia Minisztérium honlapján tájékozódhatunk.)

1 év DJI garancia (korlátozott jótállás)

A DJI minden consumer szériás főtermékére 1 év jótállást nyújt. Ez annyit tesz, hogy amennyiben hibás a készülék, de a vásárló nem önhibájából okozott kárt a készülékben a garanciális ügyintézés során a DJI cseréli a teljes készüléket, vagy pedig a hibás alkatrészt.

Érdemes tudni, és nagyon fontos kiemelni, hogy minden garanciális hibából eredő javítást csak a DJI európai szervizközpontja jogosult elvégezni. Ugyanis csak nekik van meg a jogosultságuk a kötelezően felszinkronizálandó repülési log fájlok kiértékeléséhez, így ezekben az esetekben a magyarországi szerviz minden egyéb bevizsgálást mellőzve (kivételes esetekben külön a fogyasztó kérésére a hazai szerviz is előzetes és hozzávetőleges tájékoztatást tud nyújtani) küldi tovább a gépet a német központba. Ennek köszönhetően akár több hetes várakozás is lehetséges, és persze vissza is küldheti a DJI, hogy ők nem találtak hibát benne.

2 év szavatosság

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle úgynevezett szavatossági jog illeti meg:

·       a kijavítás
·       a kicserélés
·       az árleszállítás
·       a vételár-visszatérítési igény (úgynevezett elállás).

Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.

Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozást – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A jótállás körében – a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt – a jótállásra kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.

Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A DJI termék komponenseinek és az akkumulátor garanciaideje

Minden egyes DJI eszköz, legyen az drón, kamera, vagy kamera-, illetve képstabilizátor több egységből áll, és fontos megemlíteni, hogy az egyes egységeknek mind eltérő a garanciaideje. A legfőbb kérdés még általában az akkumulátorokkal kapcsolatos. Jó tudni, hogy a DJI ezekre 6 hónapos jótállást (ha ezalatt az idő alatt 200 töltési ciklusnál kevesebb van benne) és 1 év szavatosságot biztosít.

Az egyes komponensek pontos jótállási idejéről a DJI hivatalos After-sales oldalán tájékozódhatunk.

Összegezve

Míg a DJI készülékek vásárlásától kezdve 1 évig a garanciában a DJI-nak kell bizonyítania, hogy a készülék nem hibás, illetve ha hibás, akkor javítani vagy cserélnie kell, addig a második évben már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az adott hiba már a vásárláskor is jelen volt.
És itt jutunk el a fő kérdésünkhöz: Hogy tehetünk szert 2 év garanciára?

Nagyon fontos, hogy hol vásároltuk a készüléket. A DJI és a magyarországi disztribútor kifejezetten elítéli a szürkeimporttal foglalkozó, vagy külföldi behozatallal próbálkozó cégeket. Ezekre az eszközökre fent a szavatosságnál meghivatkozott dolgok az irányadók. Tehát az adott boltban tudod érvényesíteni a szavatosságot is, amikor is bizony neked kell bizonyítanod, hogy az adott hiba már a készülék vásárlásakor is jelen volt.

2 év garancia, avagy a szavatosság a hivatalos vásárlás esetében

Amennyiben hivatalos helyről vásárolod meg a készüléket, és megtalálod rajta a DUPLITEC forgalmazói matricáját, biztos lehetsz benne, hogy a DJI magyarországi hivatalos szervizközpontjában a Duplitec Kft. kollégái a DJI a szavatosságot garanciális időnek tekintik. Így Magyarországon „2 év garanciát” kapsz, és nem neked kell bizonyítanod az igazad, hanem a cég díjmentesen továbbítja a terméket a DJI európai szervizközpontjába, és ha ott hibát találnak, akkor cserélik a készüléket vagy a hibás alkatrészt.

Mindezek kizárólag magánszemély általi vásárláskor érvényesülnek, céges vásárlás esetén a szokásos 1 éves korlátozott jótállást kapjuk meg.

Azt is érdemes még észben tartani, hogy a vásárlást igazoló számlát ugyan az első évben nem szokta kérni a DJI, csak egyes esetekben, a második évben már sokszor szükséges. A számlád tehát mindenképpen legyen meg a kitöltött garanciajegyeden felül.

Jogilag a szavatosságot a vásárlás helyén tudjuk érvényesíteni, a DJI bizonyos estekben engedélyezi a szervizpartnernek, hogy a hivatalos helyről vásárolt készülékeket ők is befogadják és garanciálisan javítsák. Természetesen ez nem mindig és minden esetben érvényesül, lehetséges, hogy tényleg a vásárlás helyére kell elvinnünk a szervizelni kívánt készüléket.

Honnan tudom, hogy egy cég hivatalos helynek minősül?

Természetesen a terméken kötelezően elhelyezett forgalmazói matricáról, amelyet a magyar hivatalos nagykereskedő helyez fel. Ha az adott kiskereskedő cég onnan vásárol, és utána pedig a fogyasztó az adott cégtől veszi meg számlával, akkor érvényes rá a fenti 2 éves garancia.

Külföldről vásárolt termék garanciája és szavatossága

Természetesen az adott országban lévő jogszabályoknak megfelelően érvényes a garancia és szavatosság is. Azonban a hivatalos, 1 éves garancián felül hazánkban logikusan nem tudjuk érvényesíteni a külföldi jogszabályok adta lehetőségeket, tehát itthon marad az 1 év, ha mondjuk az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban vettük a készüléket.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a DJI termékeire nem világgarancia van érvényben, hanem a DJI a gépeit régiós szinten értékesíti, az egyes régiókódokat a csomagoláson fel is tünteti, így garanciális ügyintézésnél figyelnünk kell arra, hogy az eszköz régiójához tartozó szervizközpontba juttassuk el. Amennyiben nem a régiónak megfelelő szervizközpontba kerül eljuttatásra a termék, abban az esetben a DJI a garanciális igényt elutasítja, és fizetős szervizszolgáltatásként kezeli tovább az ügyet, függetlenül attól, hogy az adott termék hibája garanciális-e vagy sem.

A DJI oldalán van lehetőség a hozzánk legközelebbi szerviz megtalálására is, ahonnan a gépünk a megfelelő régiós szervizbe jut el.

A legfontosabbak, ha a 2 év teljeskörű garanciát akarunk érvényesíteni

·       hivatalos magyarországi forgalmazótól származó terméket keressünk
·       olyan kiskereskedelmi egységtől vásároljunk, aki hivatalos DJI által elismert szervizzel rendelkezik
·       mindig legyen meg a számlánk és a garancialevelünk a termékhez a szervizes ügyek intézésekor

DJI Care Refresh és a Care Refresh +

Hazánkban is elérhető és egyre jobban közkedvelt a DJI úgynevezett kiterjesztett garanciája vagy biztosítása, amely egy egyszeri díj ellenében megvásárolható szolgáltatás (amelyet a gép aktiválásától számított 48 órán belül kell aktiválni a DJI oldalán), amellyel a DJI eszközeinket tudhatjuk biztonságban, olyan esetekben is, amikor esetlegesen saját hibánkból történt valami az eszközzel. Ilyen alkalmakkor a Care Refresh keretein belül 1 évben maximum kétszer egy önrész megfizetése mellett a DJI megjavítja, vagy újra cseréli a szolgáltatásban részt vevő eszközt.

A Care Refresh + egy olyan hasonló biztosítás, mint a sima Care Refresh, de az extra 1 évvel hosszabbíthatja meg a kiterjesztett garanciánkat. Fontos azonban tudni, hogy a Care Refresh + szolgáltatás egyelőre Európában nem elérhető.

Fontos megjegyezni, hogy csak a gép régiójával megegyező Care Refresh kód aktiválható, és a cserét az adott régió szervizközpontjában lehet végrehajtatni. (Tehát pl.: kínai régiókóddal ellátott DJI termékhez NEM lehet EU régiós Care Refresh-t aktiválni)

(Van lehetőség a fent említett 48 óra lejárta után is DJI Care Refresht igénybe venni az adott eszközre, ezzel kapcsolatban keresd szakértő kollégáink segítségét.)

Garanciális ügyintézéshez kapcsolódó kérdéseidre a Szerviz és garancia menüpontban kaphatsz válaszokat

 

A cikk előzetes egyeztetés után a szifon.com csapata által publikált hasonló cikk nyomán készült.

Hozzászólás

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a megjegyzéseket a közzététel előtt jóvá kell hagyni.

  Köszönjük a feliratkozást!

  Ez az e-mail cím már regisztrálva van!

  Shop the look

  Válassz a lehetőségek közül!

  DJIARS
  Nehogy lemaradj a legújabb akciónkról.
  Változat szerkesztése
  Sikeres beküldés
  Összehasonlítás:
  Termék SKULeírás Kollekció Elérhetőség Termék típus Egyéb részletek
  Általános Szerződési Feltételek
  What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
  this is just a warning
  Bejelentkezés
  Kosár
  0 elem