Hirdetmény - Cetelem részletfizetés

Minél hosszabb, annál kevesebb! - THM 9,92%*

Áruhitel Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

*Minél hosszabb futamidőt választ, annál kedvezőbb a kamatozás!
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. THM: 9,92%-tól 39,90%-ig. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

A Flymore Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok


Törlesztés esedékessége:

Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.


Törlesztés módja:

Készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.


Hiteligénylést mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • igazolt, rendszeres jövedelem
 • tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon valóközvetlen elérhetőség
 • munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A Magyar Cetelem Bank Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.


A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot igazolására szükség lesz az alábbiak közül bármelyikre:

 • Személyi igazolvány; Vezetői engedély; Útlevél
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Adóigazolvány

2. Lakcím igazoláshoz szükség lesz az alábbiak közül bármelyikre:

 • Bankszámlakivonat; Vezetékes vagy előfizetéses mobiltelefonszámla; Vezetékes internetszámla; Gázszámla; Kábeltévészámla; Villanyszámla; Vízszámla; Távhőszámla; Közös költség számla

A dokumentumok 60 napnál nem régebbiek és a tartózkodási címedre szólnak.

Albérlet, főbérlet és szolgálati lakás esetén:

Saját nevedre és tartózkodási helyedre szóló közüzemi számla, vagy bankszámlakivonat. Ezek hiányában albérleti vagy főbérleti vagy szolgálati lakás szerződésének bemutatása.

3. Jövedelem igazolása:

Alkalmazottként szükséged lesz az alábbiak közül bármelyikre:

 • Munkáltatói igazolás
 • Bankszámlakivonat

Jövedelmeddel kapcsolatban az alábbiakat szükséges ellenőriznünk:

Munkáltatói igazolásod 30 napnál nem lehet régebbi, 3 hónapos munkaviszonyt igazol ugyanazon munkáltatónál, eredeti, hiánytalan, rontás és javítás nélküli példány, valamint cégszerű aláírással, dátummal és pecséttel ellátott.

Bankszámlakivonatod 60 napnál nem lehet régebbi, tartalmazza a munkáltató nevét és az utalás jogcímét (pl.: munkabér), tartózkodási címre szól és az ügyfél és/vagy házastárs/élettárs nevére szól.

Nyugdíjasként szükséged lesz az alábbiak közül bármelyikre:

 • Nyugdíjas igazolvány és nyugdíjszelvény; Bankszámlakivonat; Tárgyévi éveleji összesítő a nyugdíj összegéről

Jövedelmeddel kapcsolatban az alábbiakat szükséges ellenőriznünk:

A törzsszámok egyezőségét a nyugdíjas igazolványon és szelvényen.

Bankszámlakivonatod 60 napnál nem lehet régebbi, tartalmazza az utalás jogcímét (pl.: nyugdíj), tartózkodási címre szól és az ügyfél és/vagy házastárs/élettárs nevére szól.


Vállalkozóként, cégtulajdonosként szükséged lesz az alábbiak közül bármelyikre:

 • Adóhatóság által érkeztetett előző évi SZJA-bevallás; Adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Jövedelmeddel kapcsolatban az alábbiakat szükséges ellenőriznünk:

Az előző évi SZJA-bevallás adóhatóság által érkeztetett-e, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás előző évi-e.


Őstermelőként szükséged lesz az alábbira:

 • Adóhatóságtól származó jövedelemigazolás; Őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap

Jövedelmeddel kapcsolatban az alábbiakat szükséges ellenőriznünk:

Az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás előző évi, az őstermelői igazolvány megléte és az értékesítési betétlap előző évi-e.


A Flymore Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben.

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok


Letölthető dokumentumok

Munkáltatói igazolás:

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/munkaltatoi_igazolas.pdf

Áruhitel Általános Szerződési feltételek:

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/aruhitel-aszf-20180525.pdf

Hirdetmények:

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/aruhitel-hirdetmeny-klasszikus-20180613.pdf

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf