2 év garancia DJI termékek esetében

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az online vásárlás, rengeteg különböző kereskedőtől van lehetőségünk DJI termékeket beszerezni. A webshopok kavalkádjában ugyanakkor nagyon gyorsan elveszhet az ember, és még inkább zavar alakulhat ki a fejekben a különböző online boltok által feltűntetett garanciális idő témakörében. Ebben a cikkünkben ezt igyekszünk alaposabban körbejárni és kihangsúlyozni miért érdemesebb hivatalos forrásból DJI terméket vásárolni, mikor jár a 2 év garancia.

Első körben tisztáznunk kell a különbséget a szavatosság, a jótállás, és a garancia között.

Jótállás: Kötelező jótállást kell biztosítani sok tartós fogyasztási cikkre, ezeket a 151/2003 kormányrendelet nevesíti. Rengeteg termék tartozik ide, és általánosan érvényes az, hogy csak bruttó 10.000,- Ft vételár felett kötelező a jótállás, aminek tartama ezekben az esetekben 1 év.
Az 1 év jótállást tehát esetünkben a DJI, mint gyártó adja.

Szavatosság: Minden egyéb termékre, amelyek nem tartoznak a fenti körbe, a Polgári Törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak, és ezekben az esetekben már szavatosságról beszélünk, aminek időtartama 2 év, és értékhatárok nélkül vonatkoznak a termékekre.
A 2 év szavatosságot tehát a magyar jogszabályok teszik lehetővé.

Termékszavatosság: ezt az új rendelkezést a Polgári Törvénykönyv hozta be és ennek alapján a végfelhasználó közvetlenül a gyártóval szemben is érvényesítheti igényeit, és gyártónak minősül a forgalmazó és az importáló is. A hibát a végfelhasználó a forgalomba hozataltól számítva maximum 2 éven belül jelentheti be, a hiba orvoslására pedig vagy kijavítást, vagy – ha javításra nincs mód – kicserélést lehet alkalmazni. Fontos, hogy termékszavatosságról csak olyan hibáknál lehet beszélni, amelyeknél a hiba már a forgalomba hozatalkor megvolt (ezt nevezzük gyári hibának), és a végfelhasználónak kell bizonyítania, hogy a termék már hibás volt.

Szeretnénk tisztázni tehát egy nagy tévedést: a garancia fogalma jogilag nem létező fogalom.

(A témakörben bővebben, hivatalos forrásból az Innovációs és Technológia Minisztérium honlapján tájékozódhatunk.)

1 év DJI garancia (korlátozott jótállás)

A DJI minden consumer szériás főtermékére 1 év jótállást nyújt. Ez annyit tesz, hogy amennyiben hibás a készülék, de a vásárló nem önhibájából okozott kárt a készülékben a garanciális ügyintézés során a DJI cseréli a teljes készüléket, vagy pedig a hibás alkatrészt.

Érdemes tudni, és nagyon fontos kiemelni, hogy minden garanciális hibából eredő javítást csak a DJI európai szervizközpontja jogosult elvégezni. Ugyanis csak nekik van meg a jogosultságuk a kötelezően felszinkronizálandó repülési log fájlok kiértékeléséhez, így ezekben az esetekben a magyarországi szerviz minden egyéb bevizsgálást mellőzve (kivételes esetekben külön a fogyasztó kérésére a hazai szerviz is előzetes és hozzávetőleges tájékoztatást tud nyújtani) küldi tovább a gépet a német központba. Ennek köszönhetően akár több hetes várakozás is lehetséges, és persze vissza is küldheti a DJI, hogy ők nem találtak hibát benne.

2 év szavatosság

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle úgynevezett szavatossági jog illeti meg:

·       a kijavítás
·       a kicserélés
·       az árleszállítás
·       a vételár-visszatérítési igény (úgynevezett elállás).

Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.

Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozást – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A jótállás körében – a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt – a jótállásra kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.

Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A DJI termék komponenseinek és az akkumulátor garanciaideje

Minden egyes DJI eszköz, legyen az drón, kamera, vagy kamera-, illetve képstabilizátor több egységből áll, és fontos megemlíteni, hogy az egyes egységeknek mind eltérő a garanciaideje. A legfőbb kérdés még általában az akkumulátorokkal kapcsolatos. Jó tudni, hogy a DJI ezekre 6 hónapos jótállást (ha ezalatt az idő alatt 200 töltési ciklusnál kevesebb van benne) és 1 év szavatosságot biztosít.

Az egyes komponensek pontos jótállási idejéről a DJI hivatalos After-sales oldalán tájékozódhatunk.

Összegezve

Míg a DJI készülékek vásárlásától kezdve 1 évig a garanciában a DJI-nak kell bizonyítania, hogy a készülék nem hibás, illetve ha hibás, akkor javítani vagy cserélnie kell, addig a második évben már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az adott hiba már a vásárláskor is jelen volt.
És itt jutunk el a fő kérdésünkhöz: Hogy tehetünk szert 2 év garanciára?

Nagyon fontos, hogy hol vásároltuk a készüléket. A DJI és a magyarországi disztribútor kifejezetten elítéli a szürkeimporttal foglalkozó, vagy külföldi behozatallal próbálkozó cégeket. Ezekre az eszközökre fent a szavatosságnál meghivatkozott dolgok az irányadók. Tehát az adott boltban tudod érvényesíteni a szavatosságot is, amikor is bizony neked kell bizonyítanod, hogy az adott hiba már a készülék vásárlásakor is jelen volt.

2 év garancia, avagy a szavatosság a hivatalos vásárlás esetében

Amennyiben hivatalos helyről vásárolod meg a készüléket, és megtalálod rajta a DUPLITEC forgalmazói matricáját, biztos lehetsz benne, hogy a DJI magyarországi hivatalos szervizközpontjában a Duplitec Kft. kollégái a DJI a szavatosságot garanciális időnek tekintik. Így Magyarországon „2 év garanciát” kapsz, és nem neked kell bizonyítanod az igazad, hanem a cég díjmentesen továbbítja a terméket a DJI európai szervizközpontjába, és ha ott hibát találnak, akkor cserélik a készüléket vagy a hibás alkatrészt.

Mindezek kizárólag magánszemély általi vásárláskor érvényesülnek, céges vásárlás esetén a szokásos 1 éves korlátozott jótállást kapjuk meg.

Azt is érdemes még észben tartani, hogy a vásárlást igazoló számlát ugyan az első évben nem szokta kérni a DJI, csak egyes esetekben, a második évben már sokszor szükséges. A számlád tehát mindenképpen legyen meg a kitöltött garanciajegyeden felül.

Jogilag a szavatosságot a vásárlás helyén tudjuk érvényesíteni, a DJI bizonyos estekben engedélyezi a szervizpartnernek, hogy a hivatalos helyről vásárolt készülékeket ők is befogadják és garanciálisan javítsák. Természetesen ez nem mindig és minden esetben érvényesül, lehetséges, hogy tényleg a vásárlás helyére kell elvinnünk a szervizelni kívánt készüléket.

Honnan tudom, hogy egy cég hivatalos helynek minősül?

Természetesen a terméken kötelezően elhelyezett forgalmazói matricáról, amelyet a magyar hivatalos nagykereskedő helyez fel. Ha az adott kiskereskedő cég onnan vásárol, és utána pedig a fogyasztó az adott cégtől veszi meg számlával, akkor érvényes rá a fenti 2 éves garancia.

Külföldről vásárolt termék garanciája és szavatossága

Természetesen az adott országban lévő jogszabályoknak megfelelően érvényes a garancia és szavatosság is. Azonban a hivatalos, 1 éves garancián felül hazánkban logikusan nem tudjuk érvényesíteni a külföldi jogszabályok adta lehetőségeket, tehát itthon marad az 1 év, ha mondjuk az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban vettük a készüléket.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a DJI termékeire nem világgarancia van érvényben, hanem a DJI a gépeit régiós szinten értékesíti, az egyes régiókódokat a csomagoláson fel is tünteti, így garanciális ügyintézésnél figyelnünk kell arra, hogy az eszköz régiójához tartozó szervizközpontba juttassuk el. Amennyiben nem a régiónak megfelelő szervizközpontba kerül eljuttatásra a termék, abban az esetben a DJI a garanciális igényt elutasítja, és fizetős szervizszolgáltatásként kezeli tovább az ügyet, függetlenül attól, hogy az adott termék hibája garanciális-e vagy sem.

A DJI oldalán van lehetőség a hozzánk legközelebbi szerviz megtalálására is, ahonnan a gépünk a megfelelő régiós szervizbe jut el.

A legfontosabbak, ha a 2 év teljeskörű garanciát akarunk érvényesíteni

·       hivatalos magyarországi forgalmazótól származó terméket keressünk
·       olyan kiskereskedelmi egységtől vásároljunk, aki hivatalos DJI által elismert szervizzel rendelkezik
·       mindig legyen meg a számlánk és a garancialevelünk a termékhez a szervizes ügyek intézésekor

DJI Care Refresh és a Care Refresh +

Hazánkban is elérhető és egyre jobban közkedvelt a DJI úgynevezett kiterjesztett garanciája vagy biztosítása, amely egy egyszeri díj ellenében megvásárolható szolgáltatás (amelyet a gép aktiválásától számított 48 órán belül kell aktiválni a DJI oldalán), amellyel a DJI eszközeinket tudhatjuk biztonságban, olyan esetekben is, amikor esetlegesen saját hibánkból történt valami az eszközzel. Ilyen alkalmakkor a Care Refresh keretein belül 1 évben maximum kétszer egy önrész megfizetése mellett a DJI megjavítja, vagy újra cseréli a szolgáltatásban részt vevő eszközt.

A Care Refresh + egy olyan hasonló biztosítás, mint a sima Care Refresh, de az extra 1 évvel hosszabbíthatja meg a kiterjesztett garanciánkat. Fontos azonban tudni, hogy a Care Refresh + szolgáltatás egyelőre Európában nem elérhető.

Fontos megjegyezni, hogy csak a gép régiójával megegyező Care Refresh kód aktiválható, és a cserét az adott régió szervizközpontjában lehet végrehajtatni. (Tehát pl.: kínai régiókóddal ellátott DJI termékhez NEM lehet EU régiós Care Refresh-t aktiválni)

(Van lehetőség a fent említett 48 óra lejárta után is DJI Care Refresht igénybe venni az adott eszközre, ezzel kapcsolatban keresd szakértő kollégáink segítségét.)

Garanciális ügyintézéshez kapcsolódó kérdéseidre a Szerviz és garancia menüpontban kaphatsz válaszokat

A cikk előzetes egyeztetés után a szifon.com csapata által publikált hasonló cikk nyomán készült.

A webáruházunk használatával elfogadod, hogy sütiket (cookie) használunk a vásárlásod megkönnyítése érdekében. Ennek pontos részleteit megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban.

Elfogadom